Saturday, November 19, 2005

സര്‍വ്വശിക്ഷാ അഭിയാനം-1 സാമ്പത്തികപാഠം

ഞാന്‍ എന്റെ 100 രൂപാ വിലയുള്ള സൈക്കിള്‍ 150 രൂപാക്കു നിങ്ങള്‍ക്കു വിറ്റു. 50 രൂപാ എനിക്കു ലാഭം . ആ സൈക്കിള്‍ 200 രൂപാക്കു നിങ്ങള്‍ എനിക്കു വിറ്റു . നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ 50 രൂപാ ലാഭം. ഞാനത്‌ ഇരുനൂറ്റന്‍പതു രൂപക്ക്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു വിറ്റു വീണ്ടും എനിക്കമ്പത്‌, നിങ്ങള്‍ 300 നു തിരിച്ചെനിക്ക്‌. നിങ്ങള്‍ക്കും അമ്പത്‌. ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പ്പോള്‍ എനിക്കു നൂറു രൂപാ ലാഭം, നിങ്ങള്‍ക്കും നൂറു രൂപാ ലാഭം. വിന്‍-വിന്‍ എന്നു മാനേജുമന്റ്‌ താത്വികര്‍ പറയുന്ന അസുലഭയോഗം. എന്തൊരു പൊട്ടത്തരം അല്ലേ? അല്ലല്ലോ.

എന്റെ സ്കൂള്‍ ശീമയീന്നു വന്ന അച്ചന്മാരു പണിതതായിരുനു.. "ജയന്‍" എന്നും "ബ്രൂസ്‌ ലീ" എന്നും അരുമപ്പേരു വിളിച്ച്‌ ഞങ്ങള്‍ ഓമനിച്ചു വളര്‍ത്തിയിരുന്ന ലാബിലെ രണ്ട്‌ അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ മുതല്‍ പ്ലേഗ്രൌണ്ടിലെ വാട്ടര്‍ റ്റാപ്‌ വരെ എല്ലാം സായിപ്പചന്മാര്‍ യൂറൊപ്പില്‍ നിന്നു വരുത്തിയതായിരുന്നു. ഇതും കച്ചകപടവുമായി എന്തു ബന്ധമെന്നു ചോദിക്കൂ, പറയാം..

മേഡ്‌ ഇന്‍ ജെര്‍മ്മനി എന്നു സീല്‍ വച്ച ഒരു കിണ്ണമാണ്‌ മണിയടിക്കാന്‍ തൂക്കിയിക്കുന്നത്‌. ബുദ്ധവിഹാരത്തിലെ മണിയൊച്ച പോലെ ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദ്ദം രസ്യന്‍ പിച്ചളയില്‍ ഒരു ദോശക്കല്ല്ലിന്റെ വലിപ്പത്തില്‍ റംസാന്‍ പിറയുടെ വര്‍ണ്ണത്തില്‍ കിടക്കുന്ന ഇവനെ അഴിച്ച്‌ കഥാനായകര്‍ 9എ എന്ന വെറും വാളി ക്ലാസ്സ്‌ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു പോക്കങ്ങു പോകുന്നു - കുണ്ടിയേല്‍ കാക്കായുടെ ആക്രിക്കടയിലേക്ക്‌ (ആരും ഇതില്‍ അസഭ്യമോ ഇരട്ടപ്പേരോ കാണരുതെന്നപേക്ഷ- ഹുണ്ടികയില്‍ എന്ന കാക്കയുടെ വീട്ടുപേരാണ്‌ ലോപിച്ച്‌ കോലംകെട്ടൊരു പേരായത്‌). സൈക്കിള്‍ ഉദാഹരണത്തില്‍ പറഞ്ഞ കളി തുടങ്ങുകയായി:- ആക്രിക്കാക്ക ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇരുപതു രൂപ തന്നു കിണ്ണം വാങ്ങുന്നു, ഭയങ്കര വിലപിടിച്ച സാധനം ആയത്കോണ്ട്‌ എച്ച്‌ എം സാറ്‌ അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്യൂണ്‍ തങ്കപ്പനണ്ണനെ വിടുന്നു. അണ്ണന്‍ ഒരു സൈക്കിളെടുത്ത്‌ നേരെ മെസ്സേര്‍സ്‌ കുണ്ടിയേത്സില്‍ വരുന്നു.. 40 രൂപാ കൊടുത്ത്‌ കിന്‍ണം വാങ്ങി സ്കൂളില്‍ തൂക്കുന്നു. കാക്കയെക്കൊണ്ട്‌ എഴുതിവാങ്ങിച്ച 60 രൂപായുടെ ചീട്ടു ആപ്പീസില്‍ കൊടുക്കുന്നു. 20 രൂപ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഐക്യത്തിനു ലാഭം, 20 ആക്രിക്കാക്കക്ക്‌, 20 തങ്കപ്പനണ്ണനും.. എച്ച്‌ എം 80 രൂപയുടെ പെറ്റി ക്യാഷ്‌ എഴുതിയെടുത്തിരുന്നോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. അടുത്തമാസം ഐസുമുട്ടായിക്കും നാരങ്ങാ മുട്ടായിക്കും കൊതിവരുമ്പോള്‍ വീണ്ടും ഒരു ട്രിപ്‌ ബെല്ലു കിണ്ണവുമഴിച്ച്‌. ഞങ്ങളെ വിന്‍-വിന്‍ ഉം വിന്‍-ഡോസും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു ട്രക്കര്‍ പീറ്ററു ചേട്ടനും സ്റ്റീഫന്‍ കൂവേയും വേണ്ടായിരുന്നു. ഇതല്ലേ ഇന്നത്തെ ഡീപ്പീയീപ്പി?

2 comments:

evuraan said...

:)

അവിടെ പഠിച്ചവരിൽ എത്ര പേർ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടുണ്ടാവുമോ?

Kalesh Kumar said...

A++ = EXCELLENT
(കടപ്പാട് : അതുല്യ ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം)